Bókarinn


  • Excel upprifjun fyrir bókhald grunn
  • Gott er að byrja á að fara í gegnum Excel til að læra helstu grunnatriði áður en hafist er handa við að færa bókhald.


  • Verslunarreikningur - upprifjun og æfingar
  • Rifjuð er upp einföld talnameðferð s.s. almenn brot, tugabrot, jöfnur og hlutföll. Helstu vaxtaformúlur kynntar og æfingadæmi reiknuð, einnig eru helstu vaxtahugtök útskýrð með dæmum og æfingum.


  • Bókhaldsgrunnur og handfært bókhald
  • Áður en farið er í tölvubókhaldið verður að læra grunnatriðin. Kennd er undirstaða bókhalds þar sem helstu reikningar eru teknir fyrir og verkefni færð í dagbók. Afstemming með prófjöfnuði. Gerð einfalds rekstrar og efnahagsreiknings. Lestur ársreikninga og lykiltölur. Jafnframt farið í virðisaukaskattur - reglur, skil og öll meðferð vsk


  • Tölvubókhald
  • Áður en farið er í tölvubókhaldið verður að læra grunnatriðin. Kennd er undirstaða bókhalds þar sem helstu reikningar eru teknir fyrir og verkefni færð í dagbók. Afstemming með prófjöfnuði. Kynnt eru innkaupa- og sölukerfið. Gerð einfalds rekstrar og efnahagsreiknings. Lestur ársreikninga og lykiltölur. Nemendum er kennt á dk fjárhagsbókhald. Nemendur fá nemendaaðgang í gegnum Promennt.Námskeiðið er opið í 6 mán frá kaupum.


Til að hafa samband við kennara á meðan náminu stendur má senda póst til okkar á póstfangið [email protected]